Soul Mirror´s tuhkrukennelis on kokku 3 isast, kellest 2 on aretuses ning üks lemmik. Küll leiad aretuse alt kolm meie kasvandikku, sest üks 2016. aasta standardliinidega poiss on samuti aretuses.

In Soul Mirror´s ferret kennel we have total 3 hobs, 2 for breeding, and one as pet. Under breeding hobs, you can find 3 hobs because one of our cubs from 2016th is also for breeding. He has pure standard line pedigree. In our kennel we do have 8 jills, who they are you can find out here.

Aretuses / In breeding

Heimdall

Elavad mujal / Living elswere

7 nädala ja 3 päevane / 7 weeks 3 days old

Lemmikud / Pets

5kuune Loki