Aretusluba kutsikatele / breeding permits

(You will find English version on the bottom of the page)

Aretusluba on väljastatud alljärgnevatele Soul Mirror´s kenneli tuhkrukutsikatele.  2016. aastal sündis meie kennelis kaks pesakonda kutsikaid, ning aretusloa said neist 4 meie kenneli tuhkrukutsikat ning väljastati lisaks üks (1) eriluba. Kolm aretusloa saanud kutsikat sündisid pesakonnas “Jumalad ja jumalannad” ning 1+1 kutsikat sündisid pesakonnas “Inglipesa“.

aretusluba
Tuhkrukutsikad

Pesakonnast “Jumalad ja jumalannad” on aretusluba antud kolmele (3) tuhkrule, kes kõik kuuluvad jätkuvalt meie kennelisse.

Pesakonnast “Inglipesa” on aretusluba antud kahele (2) tuhkrule, kellest ühel on eriluba, mis tähendab seda, et kõik temaga tehtavad paaritused tuleb kooskõlastada meiega.

  • Soul Mirror´s Nuriel – värvus šokolaad
  • Soul Mirror´s Metatron – värvus šokolaad – eriloaga (kõik paaritused tuleb kooskõlastada meiega!) Hetkel pole ühtegi luba paarituseks antud!

Miks see info vajalik on?

Nimelt puutusime sellel kevadel kokku ühe ebameeldiva ning ootamatu üllatusega, kus üks kutsikaomanik astus lepingust üle. Kõik asjaosalised on üleastumisest teadlikud ning vastavad sanktsioonid on kasutusele võetud ja tuhkrute liite sellest intsidendist teavitatud.  Et analoogset segadust edaspidi vältida, otsustasime teha kodulehele nurgakese, kuhu paneme kirja aastate lõikes kõik kutsikad, keda on meilt aretusse soetatud ning kellele on välja antud aretusluba. Nii on kõigil pilt selge, kuigi iga tuhkru sugupuul, alates 2016. aastast, on ka sellekohane märge, kas tuhkrut on lubatud aretuses kasutada või mitte. Kui kellelgi tekib mõne meie kenneli looma paarituse osas küsimusi, olete alati oodatud meiega julgelt ühendusse astuma.

Breeding permits 2016

Käpiku kutsikad 24päevased ja Smuksi omad 27päevased

 

In 2016, we had two wonderful litters of which we gave away 4 ferrets, which were sold as breeding material + one. One of the ferrets, which were sold,  received a special permit on January 2017th. But it means that all breedings that are done with that ferret must be approved by us.

In the litter “Gods and Goddesses” we gave out 3 breeding permits and all ferrets will stay in our kennel.

One breeding permit, plus one recent special permit, was given out to our litter,”Angels”.

  • Soul Mirror´s Nuriel – color standard chocolate, aka dark pastel
  • Soul Mirror´s Metatron – color standard chocolate aka dark pastel – special permit (all breedings must be authorized by us!) So far, no authorized breedings have been given out by us.

Why is this necessary?

In the spring we got the unfortunate surprize that one of the ferret owner’s stepped over the contract and bred a ferret what was not allowed. All parties are informed and sanctions are applied. Also all involved Ferret Unions have been informed about the situation. To avoid analogical situations we decided to put all our breeding cubs names on this page year by year. Since 2016,  the Estonian Ferret Union pedigrees have box in it where is written breeding permission.  If you have any questions about mating any our ferrets, please feel free to contact to us.